Lubimyczytać.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie lubimyczytać.pl jest lubimyczytać.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-885) przy ul. Półwiejska 17 lok. 15. Lubimyczytać.pl Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań w celu zachowania danych Użytkowników w poufności. Dane te nie będą przekazywane bez zgody Użytkowników, żadnym innym podmiotom.
 2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikacji i usunięcia w każdej chwili.
 3. Dane zebrane podczas Rejestracji do systemu, będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zawartej Umowy. Jeżeli przy procesie Rejestracji, albo w innym momencie świadczenia usługi zadeklarowana została chęć otrzymywania informacji handlowych, reklamowych lub marketingowych (w tym newslettera), zgromadzone dane będą wykorzystywane w celu jego wysłania na podany adres e-mail. Użytkownik Zarejestrowany w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych, reklamowych i marketingowych.
 4. Dane zbierane automatycznie o każdym Użytkowniku i Użytkowniku Zarejestrowanym mogą być użyte do analizy ich zachowań w Serwisie lubimyczytać.pl Sp. z o.o., analizy danych demograficznych korzystania z usługi lub do personalizacji zawartości serwisu lubimyczytać.pl Sp. z o.o.
 5. Dane zebrane podczas bezpośredniej korespondencji między lubimyczytać.pl Sp. z o.o. a Użytkownikami i Użytkownikami Zarejestrowanymi będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na poruszone zagadnienie.
 6. Lubimyczytać.pl Sp. z o.o. może wykorzystać adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 7. Zgromadzone dane zostaną zachowane w tajemnicy. Sytuacja ta nie dotyczy jednak okoliczności, gdy obowiązek ich udostępnienia podmiotom trzecim wynika z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności organom administracji lub wymiarowi sprawiedliwości.
 8. Podczas świadczenia usługi lubimyczytać.pl Sp. z o.o. może organizować konkursy lub promocje, wówczas dane kontaktowe Użytkowników Zarejestrowanych, będą wykorzystywane w celu ich przeprowadzenia.
 9. Lubimyczytać.pl Sp. z o.o. zapewnia Użytkownikom Zarejestrowanym możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie. Użytkownicy Zarejestrowani mają również możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy, jak również jeżeli jest to podyktowane obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Lubimyczytać.pl Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odmowy usunięcia danych Użytkownika Zarejestrowanego, jeżeli Użytkownik Zarejestrowany ten nie uregulował wszystkich zobowiązań wobec lubimyczytać.pl Sp. z o.o., naruszył istotne postanowienia Regulaminu Świadczenia usług bądź naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest konieczne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika Zarejestrowanego

Zmiana Danych

 1. W przypadku gdy dane osobowe Użytkownika Zarejestrowanego, użyte przy rejestracji ulegną zmianie lub są niepełne, istnieje możliwość wprowadzenia ich modyfikacji. W tym celu należy wprowadzić zmiany w ramach Konta Użytkownika lub skontaktować się ze Lubimyczytać.pl Sp. z o.o.
 2. Dane zbierane automatycznie nie podlegają zmianie lub usunięciu.

Wykorzystywanie plików cookies

 1. Serwis firmy lubimyczytać.pl Sp. z o.o. może wykorzystywać pliki cookies, które służą do identyfikacji przeglądarki internetowej podczas korzystania ze świadczonej usługi. Pliki te nie zawierają żadnych danych osobowych.
 2. Cookies to informacje tekstowe, wysyłane przez serwis WWW i zapisywane po stronie Użytkownika i Użytkownika Zarejestrowanego (zazwyczaj na twardym dysku komputera), mające na celu umożliwienie lubimyczytać.pl Sp. z o.o. podnoszenie jakości usług oraz zwiększanie zadowolenia Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych dzięki przechowywania ich preferencji poruszania się po Serwisie.

Bezpieczeństwo zgromadzonych danych osobowych

Wszelkie dane zgromadzone przez firmę lubimyczytać.pl sp. z o.o. są przechowywane na serwerach i zabezpieczone przed ich nieautoryzowanym użyciem zgodnie z wysokim poziomem bezpieczeństwa określonym w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Zmiany w polityce prywatności

Firma lubimyczytać.pl Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie internetowej.

Kontakt

 1. Firma zbierająca dane: lubimyczytać.pl Sp. z o.o. ul. Półwiejska 17 lok. 15, 61-885 Poznań, Polska.
 2. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego na stronie kontaktowej.